تنهام نذار...

خیلی سخته که بغض داشته باشی اما نخوای کسی بفهمه

خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی

خیلی سخته که سالگرد آشنایی با عشقت رو بدون حضور خودش جشن بگیری

خیلی سخته که روز تولدت رو همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر میکنی به خاطرش زنده ای

خیلی سخته که غرورت رو بخاطر یه نفر(بی لیاقت عوضی)بشکنی بعد بفهمی دوست نداره

چهار شنبه 31 خرداد 1391برچسب:, / 8:52 / elham /


Designer:Faиdogh