تنهام نذار...

اینجا دنیای ادم برفیاست

تا چشم کار میکنه برفه و یخ بندون

کی میدونه شاید منم یه ادم برفی باشم

حتی شاید سردتر و یخ بسته تر از همه ی ادم برفیا

اما...

خسته ام از همه ی ادم برفیا

دیگه تحمل ادم برفی دیدن و ادم برفی بودن رو ندارم

پس...

اب میشم...

به شانه ام میزنی که تنهایی ام را تکانده باشی!

به چه دل خوش کرده ای؟1

تکاندن برف از شانه های یک ادم برفی؟!!!

سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:ادم برفی, / 13:19 / elham /


Designer:Faиdogh